imobiliare-giurgiu imobiliare-giurgiu
       
  Apartamente 2 camere
  Apartamente 3 camere
  Apartamente 4 camere
  CASE Judetul Giurgiu
  CASE Municipiul Giurgiu
  GARSONIERE
  ÎNCHIRIERI Apartamente
  ÎNCHIRIERI Case
  ÎNCHIRIERI Garsoniere
  ÎNCHIRIERI spatii birouri - spatii comerciale
  ÎNCHIRIERI Hale industriale
  Terenuri Judetul Giurgiu
  Terenuri Municipiul Giurgiu
  Vânzări Diverse

www.tamplariepvc.allfin.ro

GIURGIU-NET.RO

Metal Services Giurgiu

 
 • Erorile din titlurile de proprietate, modificate fără ajutorul instanței!

  Publicat: 13 Nov 2014 10:05 am
  Erorile din titlurile de proprietate, modificate fără ajutorul instanței (sursa foto: infois.ro)

  Îndreptarea erorilor materiale din titlurile de proprietate va putea fi făcută fără a se apela la acțiune în instanța de judecată, începând din această toamnă. Proprietarii vor putea solicita această schimbare reprezentanților Oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, fără să se mai adreseze instanței.Aceasta este una dintre modificările prevăzute de Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, publicat în Monitorul Oficial în data de 31.07.2014.
  „În anumite cazuri, Oficiile de cadastru și publicitate imobiliară vor putea îndrepta erorile materiale din titlurile de proprietate la cererea persoanei interesate sau din oficiu. Astfel, proprietarii nu vor mai trebui să se adreseze instanței”, precizează reprezentanții Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
  În acest sens, art. 235 din Regulament prevede că:
  „Oficiile teritoriale pot soluționa cereri de îndreptare a erorilor din titlurile de proprietate dacă, în urma verificărilor se constată că acestea sunt datorate transcrierii eronate pe titlul de proprietate a unora dintre informațiile de pe procesul verbal de punere în posesie sau din documentele care au stat la baza punerii în posesie și se referă la:
  a) erori de scriere a numelui și prenumelui față de procesul verbal și anexe;
  b) erori cu privire la numărul de tarla/parcelă, număr unitate amenajistică (UA)/unitate de producție (UP);
  c) erori cu privire la vecinătăți;
  d) erori ale suprafețelor parcelelor, fără modificarea suprafeței total atribuite;
  e) alte erori cu privire la identificare cadastrală a parcelei, fără afectarea amplasamentului și a suprafeței.
  (2) În cazul în care eroarea materială se identifică cu una dintre cele descrise mai sus, cererile de îndreptare a erorilor se pot soluționa în baza următoarelor documente:
  a) cererea solicitantului, care trebuie să indice obligatoriu numărul și data emiterii titlului de proprietate supus corectării;
  b) referatul de îndreptare eroare materială întocmit de inginerul șef și aprobat de director, care trebuie să conțină numărul și data hotărârii comisiei județene în baza căreia a fost emis titlul de proprietate supus corectării, eroarea materială și conținutul corectării;
  c) titlul de proprietate în original.”
  Totodată, titlurile de proprietate se pot modifica de către oficiul teritorial, în temeiul hotărârii comisiei județene, în condițiile prevăzute de art. 235 alin. (3) din Regulament, conform căruia:
  „(3) Titlurile de proprietate se pot modifica de oficiul teritorial, în temeiul hotărârii comisiei județene, conform art. 591, alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și se referă la:
  a) modificări ale numărului tarlalei/parcelei;
  b) modificarea numelui autorului dreptului de proprietate, în conformitate cu actele de stare civilă;
  c) modificarea vecinătăților fără afectarea amplasamentului;
  d) modificarea suprafețelor parcelelor fără modificarea suprafeței totale.”
  „Precizăm că modificarea suprafeței totale în plus sau în minus față de cea reconstituită nu poate fi soluționată în condițiile menționate mai sus și se realizează prin hotărâre judecătorească definitivă, potrivit art. 58 din Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară este publicat pe pagina de internet a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară”, conchid reprezentanții ANCPI. • Cererile de infiintare a cartilor funciare sunt solutionate mai repede incepand de la 1 septembrie. Termenele pentru serviciile furnizate de oficiile de cadastru au fost reduse.

  Publicat: 24 Sep 2014 7:56 am
  Cadastru/ carte funciara/ topografie

  Termenele pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile subordonate se reduc incepand cu data de 1 septembrie 2014, dupa cum informeaza institutia intr-un document de presa publicat recent. Prin urmare, solicitarile cetatenilor privind eliberarea diverselor avize sau inscrierile in cartile funciare vor fi solutionate mai repede ca inainte.
  Pentru receptia si infiintarea cartii funciare termenul este acum de 15 zile lucratoare, cu 6 zile mai putin ca inainte. In acest caz, si termenul in regim de urgenta a fost redus, de la 7 zile lucratoare la doar 5.
  Termenele de rezolvare scad si in ceea ce priveste intabularea sau inscrierea provizorie. Astfel, problemele privind dreptul de proprietate sau dezmembraminte in favoarea persoanelor juridice vor fi solutionate in 7 zile si nu in 9, cum era pana acum.
  In acelasi interval de timp se rezolva si cererile privind imobilele expropriate, dar si solicitarile care au ca obiect inscriere dezmembrare/comasare in cartea funciara.
  De asemenea, conform Regulamentului, la ghiseele unitatilor subordonate Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara va exista un program unic la nivel national pentru inregistrarea cererilor si eliberarea documentelor.
  Astfel, solicitarile avand ca obiect servicii de cadastru si/sau publicitate imobiliara vor putea fi depuse zilnic intre orele 8.30 - 14.00, in timp ce eliberarea lucrarilor de cadastru si publicitate imobiliara se va efectua zilnic in intervalul orar 11.00 -16.00.
Închiriere Hala - Depozit 230 mp, S3 Mun. Giurgiu
345 euro


URGENT! Casa demolabila, 184 mp, zona sos. Oinac .
7.000 euro


Teren 5800 mp, str. Drumul Fermei Mun. Giurgiu
12.000 euro


Apartament 2 camere, 40 mp, nedecomandat, parter, sos. Tineretului .
13.500 euroANDRESIM COM GIURGIU - Consiliere si intermedieri imobiliare, asistenta in intocmirea actelor necesare vanzarii, servicii de inchiriere proprietati.
  © Copyright 2014 www.imobiliare-giurgiu.ro. Toate drepturile rezervate.