imobiliare-giurgiu imobiliare-giurgiu
       
  Apartamente 2 camere
  Apartamente 3 camere
  Apartamente 4 camere
  CASE Judetul Giurgiu
  CASE Municipiul Giurgiu
  GARSONIERE
  ÎNCHIRIERI Apartamente
  ÎNCHIRIERI Case
  ÎNCHIRIERI Garsoniere
  ÎNCHIRIERI spatii birouri - spatii comerciale
  ÎNCHIRIERI Hale industriale
  Terenuri Judetul Giurgiu
  Terenuri Municipiul Giurgiu
  Vânzări Diverse

www.tamplariepvc.allfin.ro

GIURGIU-NET.RO

Metal Services Giurgiu

 
 • Cadastrarea terenurilor agricole, prioritate pentru premierul Cioloș. Proprietarii se pot înscrie gratuit

  Publicat: 30 Jun 2016 10:38 am
  Terenuri agricole, în Romania (credit foto: Raluca Joița, imopedia.ro)

  Guvernul condus de Dacian Cioloș a aprobat o ordonanță de urgență prin care se va simplifica și încuraja înregistrarea terenurilor în sistemul de cadastru și carte funciară. Înainte de aprobarea inițiativei, premierul a declarat că acest lucru este cu atât mai important „pentru terenurile agricole, care își pierd din valoare atunci când nu sunt înregistrate în registrul de cadastru”.
  Guvernul a aprobat o serie de măsuri care asigură înscrierea urgentă și gratuită în folosul cetățenilor și garantarea proprietății statului, prin înregistrarea sistematică în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, după cum se arată într-un comunicat al Executivului. Inițiativa legislativă aparține ANCPI, instituție care coordonează Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF), ce vizează înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor din România până în 2023.
  Potrivit actului normativ, unitățile administrativ-teritoriale vor înscrie în sistemul integrat de cadastru și carte funciară imobilele din extravilan, indiferent de calitatea titularului dreptului, respectiv proprietar, titular al unui drept real asupra imobilului sau posesor.
  „Aceste acțiuni se vor finanța în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară. În cazul unităților administrativ teritoriale în care nu există terenuri în extravilan, acestea pot demara lucrările de înregistrare sistematică a celor din intravilan. Pentru întabularea terenurilor agricole, unitărțile administrativ-teritoriale vor primi finanțare din bugetul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), pe bază de contract de finanțare anual", precizează autoritățile.
  ANCPI va asigura finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru toate cele 3.180 unități administrativ-teritoriale din România, plus municipiul București, prin utilizarea veniturilor proprii ale agenției
  Bugetul alocat pentru acest an este în valoare de 90,7 milioane euro
  „Decizia luată de Guvern este definitorie pentru accesarea de către fermieri a fondurilor alocate României în cadrul Pilonului I al Politicii Agricole Comune și la implementarea schemelor de plăți în agricultură, în sectoarele vegetal și zootehnic, care se aplică în perioada 2015 - 2020, prin întabularea terenurilor agricole din sectoarele cadastrale din extravilanul localităților", explică Executivul.
  Totodată, actul normativ va da posibilitatea ca unitățile administrativ teritoriale care au derulat deja lucrări de înregistrare sistematică din fonduri proprii să poată primi cofinanțare din partea ANCPI, ulterior finalizării înregistrării sistematice la nivel de sector cadastral și nu doar după finalizarea înregistrării la nivelul întregii unități administrativ-teritoriale. Măsura este menită să asigure accelerarea ritmului de desfășurare a lucrărilor de întabulare, mai spune Guvernul.
  „O nouă reglementare instituită prin actul normativ creează cadrul legal pentru ca ANCPI să deschidă cărți funciare din oficiu, prin conversia în format electronic ainformațiilor disponibile, acolo unde există cărți funciare vechi; noile prevederi detaliază și modalitatea de contestare a acestor înscrieri, ceea ce va asigura protejarea drepturilor cetățenilor și va conduce la creșterea numărului de imobile înscrise în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară", se arată în comunicat.
  De asemenea, pentru a asigura concordanța dintre situația din evidențele cadastrale și cea reală, la nivelul oficiilor teritoriale vor fi constituite comisii abilitate să procedeze la îndreptarea erorilor săvârșite cu ocazia recepțiilor cadastrale și a înscrierilor în cartea funciară, mai afirmă Guvernul.
  O altă măsură are în vedere detalierea modalității de furnizare a serviciilor online, pentru a permite accesul online instituțiilor publice, notarilor publici, experților judiciari, persoanelor autorizate să realizeze lucrări de cadastru, geodezie, cartografie și fotogrammetrie și executorilor judecătorești și instanțelor judecătorești la platforma informatică a sistemului integrat de cadastru și carte funciară al ANCPI.
  „Cuantumul onorariului notarial ce se va achita de către ANCPI pentru eliberarea de către notarii publici a certificatelor de moștenitor pentru succesiunile nedezbătute, certificate întocmite cu privire la imobile ce au făcut obiectul înregistrării sistematice, va fi stabilit prin Ordin comun al ministrului Justiției și directorului general al Agenției, în îndeplinirea condiționalității stabilită prin Memorandumul de înțelegere ratificat prin Legea nr. 31/2014", precizează Executivul.
  Potrivit Guvernului, măsurile sunt cuprinse în ordonanța de urgență aprobată astăzi de Executiv prin care se care modifică Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare.Guvernul precizează că programul național de cadastru și carte funciară este obligatoriu să fie implementat în perioada 2015-2023, iar România va beneficia în perioada 2015-2020 de importante alocări financiare de la Uniunea Europeană, fapt ce impune luarea tuturor măsurilor necesare pentru derularea fondurilor destinate finanțării politicii agricole comune și pentru a asigura o capacitate ridicată de absorbție a acestor fonduri.
  „Accelerarea înregistrării imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, prin proceduri simplificate de înregistrare sistematică, precum și creșterea numărului imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară constituie obiective asumate de statul român, în considerarea principiului constituțional de a garanta proprietatea", mai spun autoritățile. • Teren intravilan 2000 mp, la intrare in Mun. Giurgiu DN 5, 18 euro/mp.

  Publicat: 10 Feb 2016 1:09 pm


 • Ce vor informa în mod obligatoriu toate băncile, la Fisc , din această lună…

  Publicat: 8 Jan 2016 8:31 am
  fiscul-acorda-credit-doar-celor-cu-rate-la-banci-nu-si-propriilor-datornici-265702

  Băncile din România vor avea obligaţia să raporteze către ANAF, în fiecare zi, lista persoanelor fizice sau juridice care îşi deschid sau închid un cont bancar, de orice fel, dar şi dacă cineva închiriază sau renunţă la o cutie de valori, potrivit Codului de Procedură Fiscală care intră în vigoare de la 1 ianuarie 2016.Pe lângă bănci, şi cazinourile, notarii, avocaţii şi agenţii imo­biliari vor avea obligaţia să raporteze zilnic către ANAF tranzacţiile care depăşesc 5.000 de euro, indiferent dacă tranzacţia este efectuată prin una sau mai multe operaţiuni ce par a avea o legătură între ele.Prin conturi se înţelege toate tipurile de conturi de care poate dispune un client, indiferent de monedă, iar informaţiile furnizate se vor referi inclusiv la modificările survenite după data deschiderii contului cu privire la cel puţin un element de structură din formatul de raportare pus la dispoziţie de către ANAF.
Închiriere Garsoniera 40 mp transformata in spatiu de birouri zona adiacenta sos. Bucuresti .
180 euro


Închiriere Spatiu birouri 10 mp, sos. Bucuresti, stradal .
200 euro


Inchiriere Apartament 3 camere, decomandat, etaj 2, sos. Bucuresti .
200 euro


Teren intravilan 1000 mp zona adiacenta DN5 intrare in Mun Giurgiu .
15.000 euro


Apartament 2 camere, etaj 1, zona adiacenta sos. Bucuresti, imbunatatiri, .
21.000 euro


Apartament 2 camere semidecomandat, etaj 1, zona cartier Policlinica .
21.000 euro


Teren intravilan 2000 mp sat Remus, com. Fratesti Sat Remus
30.000 euro


Teren intravilan 2000 mp la intrare in mun. Giurgiu DN5 .
36.000 euro


Casa 3 dormitoare, 1 sufragerie, baie si bucatarie, suprafata totala 346 mp, zona str I.C. Bratianu .
45.000 euroANDRESIM COM GIURGIU - Consiliere si intermedieri imobiliare, asistenta in intocmirea actelor necesare vanzarii, servicii de inchiriere proprietati.
  © Copyright 2016 www.imobiliare-giurgiu.ro. Toate drepturile rezervate.